Algemene voorwaarden Tuinhout centrum

 • De grond moet ontdaan zijn van puin, bestrating, boomstronken, wortels en funderingen etc.

 • Voor schade aan kabels en leidingen zijn wij niet aansprakelijk, dit dient van te voren te worden gemeld door de opdrachtgever. Zo voorkomt u een hoop schades!

 • Aan weerszijde van de scheiding dient men 25cm ruimte te creëren voor het plaatsen van de schutting.

 • Wanneer de schutting geplaatst wordt vragen wij altijd of u kleigrond of zandgrond heeft. Wanneer het kleigrond is adviseren wij altijd om er extra beton bij de palen te doen. Dit voorkomt verzakkingen en verschuivingen.

 • Mocht de grond ontdaan moeten worden van puin, bestrating, boomstronken of funderingen etc. dan wordt dit apart uitgevoerd op regiebasis.

 • Wij geven 20 jaar garantie op betonrot en 10 jaar op houtrot. ( mits het vrij van de aarde blijft ).

 • Kalkuitslag en kleurverschillen vallen niet onder de garantie.

 • Stormschade kunnen wij ook niet onder de garantie laten vallen.

 • Mochten er hoogteverschillen zijn tussen uw tuin en die van de buren of het achterpad dan kunnen wij die op verschillende manier opvangen. Of er komt een dubbele onderplaat onder de schutting of we laten de schutting wat verspringen.

 • De afstand van de te plaatsen schutting en de bus moet tussen de 0 en de 50meter loopafstand liggen.

 • Indien de plaats waar de schutting geplaatst moet worden niet bereikbaar is, kan in overleg met de opdrachtgever naar een andere oplossing gezocht worden.

 • Betalingen zullen binnen 8 dagen na factuurdatum zijn en naar volle tevredenheid van de klant uiteraard! 

 • Wij hanteren binnen 25 km om Wijchen geen transportkosten mits wij zelf de schuttingen plaatsen. Buiten de 25 km zone maken wij een prijsafspraak over de transportkosten.